Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 10.06.09

Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer?

Stein EvjuLine EldringJohan Fredrik Rye

 

 

 

 

 


På dette seminaret oppsummerte professor Stein Evju utviklingen av
allmenngjøringsinstituttet i Norge. Line Eldring la frem nye forskningsfunn
om bedriftenes erfaringer med allmenngjøring så langt. Johan Fredrik Ryes
innledning omhandlet situasjonen i landbruket, hvor LO har nylig begjært
allmenngjøring. Representanter fra partene var invitert til å diskutere noen av
utfordringene knyttet til allmenngjøring og minstelønnsregulering framover, og
"Fortsatt allmenngjøring i Norge?" var oppspillet til kommentarene fra Rolf Negård,
forhandlingsdirektør i NHO, Per Skau, rådgiver i Fellesforbundet og Petter Nilsen,
informasjonsansvarlig i Landbrukets Arbeidsgiverforening.

Fafo Østforum seminaret fant sted onsdag 10. juni kl. 14-16 i Fafos konferansesenter, Oslo.
Seminarprogram
Les mer om allmenngjøring på Fafo Østforums temaside

 

Lysark fra to av innledningene:

Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring. Resultater fra Fafos
bedriftssurvey 2009. Line Eldring, Fafo

Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor? Johan Fredrik Rye, førsteamanuensis,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700