Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Program årskonferanse 29. april 2009

Fafo Østforums årskonferanse

Arbeidsvandringer i krisetid: Fri flyt eller full stopp?

111 deltok på Fafo Østforums femte årskonferanse 29. april.

Fem år etter EU-utvidelsen er Norge og resten av Europa preget av finanskrisen.
Hvilke konsekvenser har dette for arbeidsmarkedene og arbeidsvandringen? Reiser
østeuropeerne hjem, eller er det flere som finner veien til Norge via land som Irland
og Storbritannia? Og hvordan er situasjonen for dem som vender hjem? 1. mai fases
overgangsordningene ut, og vilkåret om ”norsk lønn” for å få arbeids tillatelse forsvinner.
Vil dette føre til at lønningene til utenlandsk arbeidskraft dumpes? Eller vil de ulike
tiltakene mot sosial dumping motvirke økt lavlønnskonkurranse?

Disse spørsmålene og andre aktuelle temaer ble belyst på årskonferansen i Fafo Østforum.
Konferansene startet med velkommen ved Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring og
åpningsinnlegg ved Karin Andersen, stortingsrepresentant (SV) og leder for Stortingets
arbeids- og sosialkomite. Første sesjon hadde tittelen "Arbeidsinnvandring til Norge".
Professor Knut Kjeldstadli ga oss et historisk blikk på arbeidsinnvandring til Norge, Frøydis
Bakken fra NAV presenterte en oppdatert analyse av arbeidsmarkedssituasjonen, og Fafo-
forskere Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård presenterte de første funnene fra en ny
undersøkelse om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft.

Line EldringKarin AndersenKnut KjelstadliFrøydis BakkenRolf K. AndersenAnne Mette Ødegård

I andre sesjon, "Arbeidsinnvandring i Europa", ga Žilvinas Beliauskas en presentasjon av
"Informasjonssenteret for hjemkommende litauere”, og Professor Jane Hardy innledet om
situasjonen i Storbritannia.
Zilvinas BeliauskasJane Hardy

"Fri flyt eller full stopp?" var tittelen på konferansens tredje og siste sesjon. Cathrine Bronken,
daglig leder i CityMaid fortalte om erfaringene med bruk av østeuropeisk arbeidskraft, samt
tanker om hva fri arbeidsinnvandring kan bety for CityMaid og renholdsbransjen. Jan-Erik
Støstad, statssekretær (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) innledet om
"Arbeidsinnvandring og sosial dumping når færre får jobb", før han tok plass i panelet sammen
med Per Skau, rådgiver i Fellesforbundet, Oskar Rønbeck, forhandlingsdirektør i BNL, Lise
Solvang,
forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Kim Nordlie, direktør i HSH og
Fafo-forsker Line Eldring. Debatten ble ledet av J
on Erik Dølvik, forskningssjef ved Fafo.

Cathrine BronkenJan-Erik StøstadPer SkauOskar RønbeckLise SolvangKim NordlieJon Erik Dølvik

Lysark fra noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen:

Arbeidsvandringer til Norge i et historisk perspektiv. Knut Kjeldstadli, professor ved Universitetet i Oslo. Muntlig presentasjon, med momenter blant annet fra artikkel i IMDi-rapport 9-2008, Integreringskart 2007. Arbeidsinnvandring - en kunnskapsstatus. Artikkel (.pdf)

Konjunktursvigninger og arbeidsinnvandring til Norge. Frøydis Bakken, seniorrådgiver i NAV. Lysark (.pdf)

Bruk av østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Ferske funn fra Fafos bedriftssurvey 2009
ved Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Lysark (.pdf)

Are Lithuanian emigrants coming home? For better or for worse? Žilvinas Beliauskas, leder for
"Informasjonssenter for hjemvendte litauere", Vilnius. Lysark Presentasjon av senteret (.pdf) Lysark Statisikk (.pdf)

Migration in a time of boom and bust: the case of the UK. Jane Hardy, professor ved University of Hertfordshire Lysark (.pdf)


Se også:

Fafo image/bilde Konferanseprogram

Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700