Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 10.03.09

Solidaransvar for lønn:
Hva er det og hvordan vil det virke?

Solidaransvar for lønn betyr at oppdragsgiver hefter direkte for lønnsforpliktelsene til
oppdragstaker og dennes oppdragstakere. Som en del av oppfølgingen av handlingsplan
2 mot sosial dumping, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) lagt frem forslag
til en modell for solidaransvar etter allmenngjøringsloven. Målet er å sikre at utenlandske
arbeidstakere får utbetalt lønn i tråd med allmenngjøringsforskrifter. Den norske modellen
er sterkt inspirert av den tyske ordningen for solidaransvar, og forslaget har så langt fått
blandede reaksjoner.

På dette seminaret så vi nærmere på hva solidaransvar er, mulige virkninger, og partene i
byggenæringen vil presentere sine synspunkter. Innledningsvis fikk vi en presentasjon av
den tyske ordningen for solidaransvar.

Seminaret fant sted tirsdag 10. mars kl. 14-16 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til noen av presentasjonene:

Solidaransvar i Tyskland: Erfaringer og virkninger.
Gregor Asshoff
, leiter der Hauptabteilung Politik und Grundsatzfragen IG Bau. Lysark (.pdf)

Solidaransvar i Norge - hovedpunkter i AIDs forslag.
Kristin Alsos
, forsker Fafo. Lysark (.pdf)

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn.
Finn Arthur Forstrøm,
konsulent AGENDA Utredning & Utvikling. Lysark (.pdf)

Kommentarer til AIDs forslag om solidaransvar ved
Ketil Lyng
, administrerende direktør, Byggenæringens Landsforening BNL. Lysark (.pdf)

Kommentarer til AIDs forslag om solidaransvar ved
Kjell Skjærvø
, ombud i Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening Manus (.pdf)

 

__________________________________________________________________________

 

Relevante dokumenter

Høring om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

- Høringsbrev (AID, 05.12.08)
- Høringsnotat (AID, 05.12.08)
- Høringsuttalelser (10.03.09)

Rapport: Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn (PDF)  (AGENDA, 03.12.08)

 

Les mer om Solidaransvar på Fafo Østforums temaside Aktuelt nå


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700