Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 05.02.09

Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?

Arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene har vært formidabel siden EU-utvidelsen
i 2004. I kjølvannet av finanskrisa har etterspørselen etter arbeidskraft i næringer som
tidligere rekrutterte mange arbeidsinnvandrere sunket kraftig. Hvordan påvirker dette
arbeidsinnvandringen til Norge? Vil bedriftene fortsatt ha behov for arbeidsinnvandrere?
Og hva er situasjonen for arbeidsinnvandrere som allerede er her?

111 var til stede på årets første Fafo Østforum seminar som omhandlet finanskrisas
innvirkning på arbeidsmarkedet når det gjelder arbeidsinnvandring. Vi fikk vi en oppdatering
på innvandringstall og ledighetsstatistikk for arbeidsinnvandrere, informasjon om utviklingen
i Polen, samt innlegg fra bedrifter som har rekruttert mye østeuropeisk arbeidskraft de senere
årene.

Seminaret fant sted torsdag 5. februar, kl. 14-16 i Fafos konferansesenter, Borggata 2 B, Oslo.

Seminarprogram med link til noen av presentasjonene:

Velkommen, Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

Utviklingen i arbeidsinnvandringen til Norge. Eivind Hoffmann,
leder av Enhet for statistikk og analyse, Utlendingsdirektoratet (UDI) Lysark (.pdf)

Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet. Stein Langeland,
leder for avd. for statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet Lysark (.pdf)

Utviklingen i Polen i kjølvannet av finanskrisa.
Hubert Zycinski, økonomiavdelingen ved Polens ambassade i Norge Lysark (.pdf)

Fortsatt behov for arbeidsinnvandrere i verftsindustrien?
Bente Nesse
, personaldirektør, Havyard Group AS Lysark (.pdf)

Finanskrise og arbeidsinnvandring – hva nå?
Erling Kornkveen
, direktør Bygg & Industri, Adecco Lysark (.pdf)


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700