Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?
Fafo Østforum seminar
Torsdag 26. oktober 2017, 14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Bindende påmelding innen 24. oktober

På programmet

 morten bakke
Morten Bakke, ASD

kne
Kristine Nergaard, Fafo

sigbjorn s mygland
Sigbjørn S. Mygland, NHO Service

avesta gaaskjonli
Avesta Gåskjønli, LO

lornts nagelhus
Lornts Nagelhus, LO

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Seminaret strømmes, se direktesending på Fafo-tv

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret vil statssekretær Morten Bakke presentere forslagene til nye reguleringer. Du får også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service.

Om lag 1,5 av årsverkene i Norge er i form av innleie. Mens noen har tatt til orde for å forby bruk av bemanningsbyråer i utsatte bransjer, ønsker regjeringen å sikre en viss fleksibilitet for arbeidsgiverne samtidig med at bruken av innleie begrenses. Forslaget til nye reguleringer for bemanningsbransjen har vært ute på høring. Nå skal saken videre til endelig politisk behandling.

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innledninger

Hva vet vi om omfang av innleid arbeidskraft i Norge?, ved Kristine Nergaard, forsker i Fafo

Presentasjon av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, ved Morten Bakke, statssekretær (H), Arbeids- og sosialdepartementet

Innlegg fra

Sigbjørn S. Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service
Avesta Gåskjønli, rådgiver i LOs forhandlingsavdeling
Lornts Nagelhus, LO-advokat

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

______________________

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen la den 29. juni 2017 fram et høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak. Høringsfristen var 29. september 2017. Høringssvarene er/blir tilgjengelig her.

Relevante Fafo-publikasjoner

Nergaard, Kristine (2017), Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende. Oppdaterte tall for 2016. Fafo-notat 2017:12. Nettutgave (pdf 822 kB)

Alsos, Kristin, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad (2017), «Bare plunder og heft». Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor. Fafo-rapport 2017:26. Nettutgave (pdf 585 kB)

Alsos, Kristin, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad (2016), Sjatteringer av likhet. Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft. Fafo-rapport 2016:15. Nettutgave (pdf 1,7 MB)

Nergaard, Kristine (2016), Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Nullpunktsanalyse. Fafo-rapport 2016:07. Nettutgave (pdf 1 MB)

 

Relaterte publikasjoner