Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:18

Publiseringsår: 

2016

Relaterte nyheter: