Situasjonsbeskrivelse 2017
NTAES

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Nettutgave

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter:

Relaterte seminarer:

Relaterte temaer: