Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2018

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Publiseringsår:  2018
Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Publiseringsår:  2018
Fafo-rapport: Arbeidsinnvandrere og rus

Fafo-rapport: Arbeidsinnvandrere og rus

En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Publiseringsår:  2017
Det mørke arbeidslivet

Det mørke arbeidslivet

Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Publiseringsår:  2017
Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Oppdaterte tall for 2016
Publiseringsår:  2017