Hvordan bli deltaker?

Hvordan bli deltaker?

Fafo inviterte høsten 2004 utvalgte bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser til deltakelse i prosjektet og møteplassen Fafo Østforum. Per i dag har forumet 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder for Fafo Østforum, Anne Mette Ødegård, tlf: 906 51 311.

Aktivitetene finansieres av deltakerorganisasjonene i Fafo Østforum. Medlemskapet innebærer:

Finansieringen dekker utgifter til nyhetsoppdatering, nyhetsbrev, seminarer, utarbeiding av faktaflak, sosiale arrangementer samt administrasjonsutgifter. Vinkling og prioritering av problemstillinger skjer i samarbeid med deltakerne i prosjektet.

Fafo Østforums seminarer er i utgangspunktet åpne og gratis. Ved større arrangementer vil det være seminaravgift. Deltakerne i forumet vil i disse tilfellene få rabatterte plasser.