Italia: økonomi, næringsliv og arbeidsmarked

Italia: økonomi, næringsliv og arbeidsmarked

Utvikling og status per i dag.

kart italia

Folketall (2020)

60,2 millioner

BNP per innbygger (2019)

29 660 euro

BNP per innbygger, kjøpekraftjustert (2019)

26 920 euro

Realvekst BNP ((2019)

0,3 prosent

BNP-størrelse blant verdens land (2019)

8. av 184

Arbeidsledighet (første kvartal 2020, sesongjustert)

15,3 prosent

Organisasjonsgrad (2018)

34,4 prosent

Tariffavtaledekning (2016)

80 prosent

Italia er en av EUs grunnleggere og har lenge vært en sterk pådriver for europeisk økonomisk samarbeid og politisk integrasjon.. Landet var med i Kull- og stålunionen fra 1952 så vel som Det europeiske økonomiske felleskap (EEC/EØF) fra 1958. Avtalen om sistnevnte ble da også undertegnet i Italia – den såkalte Romatraktaten.

Landet ble også med i eurosonen helt fra begynnelsen, i 1999.

Det har tidvis vært misnøye med medlemskapet, og halvparten av innbyggerne har i meningsmålinger ønsket utmelding. Partiene Lega og Femstjernersbevegelsen, to EU-skeptiske partier, kom da også til regjeringsmakten etter valget i mars 2018. Selv om koalisjonen har slått sprekker, har det blitt stilt spørsmål ved Italia sin fremtid som pådriver for det europeiske samarbeidet.

Italia er ellers med i eurosonen, Schengen og Nato.

Italia har over 60 millioner innbyggere og er med det EUs fjerde mest folkerike land (tredje etter Brexit). Landet er også den åttende største økonomien i verden målt i BNP, og den tredje største i eurosonen.

Landet hadde en skarp vekst i innbyggertallet fram til 2014, men dette har siden vist en mer nedadgående trend. Fødselstallet er svært lavt (1,3 barn per kvinne) og befolkningen er aldrende.

 


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie