Hellas: økonomi, næringsliv og arbeidsmarked

Hellas: økonomi, næringsliv og arbeidsmarked

Utvikling og status per i dag.

poland map

Folketall (2020)

10,7 millioner

BNP per innbygger (2019, foreløpig tall)

18 150 euro

BNP per innbygger, kjøpekraftjustert (2019, foreløpig tall)

17 500 euro

 

Oppdatert november 2020

Hellas har vært EU-medlem siden 1. januar 1981. Medlemskapet, særlig deltakelsen i euro-samarbeidet, har vært hardt prøvet som følge av økonomiske problemer i kjølvannet av finanskrisa/eurokrisa.

Landet var også et tidlig medlem av eurosonen (2001). De ble del av Schengenområdet i (2000) og har vært NATO-medlem i store deler av etterkrigstiden (1952–1974, 1980–).

EU-medlemskapet, særlig deltakelsen i euro-samarbeidet, har vært hardt prøvet som følge av økonomiske problemer i kjølvannet av finanskrisa/eurokrisa. Også landets rolle som grenseland i migrant- og flyktningbølgen i 2015 og framover har skapt gnisninger mellom EU-landene.

Landet er delvis en øystat, med 227 bebodde øyer, og befinner seg geografisk i krysningsfeltet mellom Europa, Asia og Afrika. Det grenser i nordvest til Albania, i nord til Nord-Makedonia og Bulgaria, og i øst til Tyrkia. Forholdet til Tyrkia har historisk sett har vært turbulent, med flere væpnede konflikter, senest om Kypros’ skjebne i 1974.

 


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie