Fafo Østforum seminar

Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

  • torsdag 14. nov 2013
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo Østforum-rapport om rekruttering av kunnskapsmigranter til Norge.

Høyt kvalifisert arbeidskraft er ettertraktet i det globale kunnskapssamfunnet. Bedrifter konkurrerer for å tiltrekke seg de klokeste hodene, og de rekrutterer kunnskapsmigranter for å tilfredsstille kunnskapsbehov. Hvordan er situasjonen for Norge? Klarer vi å tiltrekke oss denne typen arbeidsinnvandrere, og hva slags utfordringer møter arbeidstakerne og bedriftene? Disse spørsmålene ble belyst og debattert på dette seminaret.

Den nye rapporten ble presentert av Micheline van Riemsdijk, som har forsket på rekruttering og migrasjon av høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom flere år, med en spesiell interesse for utviklingen og situasjonen i Norge. På programmet var det også kommentarer fra partene i arbeidslivet, en bedrift og en arbeidsinnvandrer.

 

På programmet

micheline van riemsdijk
Micheline van Riemsdijk

joern torstensen
Jørn Torstensen

luis nogueira
Luis Nogueira

petter teigen
Petter Teigen

tarje bjoergum
Tarje Bjørgum
(foto Heidi Widerøe)

amo
Anne Mette Ødegård


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie