Fafo-notat: Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Publiseringsår: 2011
Relaterte temaer