Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Vurderer å åpne for arbeidsreiser fra Norden fra 1. juni

I dag la helsemyndighetene frem oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Det er ingen endringer i reglene for utenlandsreiser eller innreise til Norge og karantene. Men justisminister Monica Mæland har gode nyheter knyttet til innreise. –  Vi vurderer nå å åpne for arbeidsreiser fra hele Norden fra første juni. I et slikt tilfelle vil dagens karanteneplikt, hvor du må være i reisekarantene i ti dager, erstattes av selvmonitorering og testing.

Justis- og beredskapsdepartementet, 15.05.20

Tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS

Karantenebestemmelsene på Svalbard oppheves 1. juni, og en del permitterte arbeidstakere i Longyearbyen vil trolig komme tilbake i arbeid. Men ikke alle. Departementet utreder nå en støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere som ikke har midler til å reise tilbake til sitt hjemland.

Justis- og beredskapsdepartementet, 15.05.20

Danmark: Turister nei, arbeidere ja-takk

Hvis du som turist eller privatperson har tenkt deg til Danmark må du kunne argumentere godt på grensen for å komme inn i hvert fram til midten av juni. Kommer du som arbeidstaker derimot er du hjertelig velkommen og uten krav om test eller karantene. 3F, ett av de danske fagforbundene, mener det er betenkelig.

LO-kontoret i Brussel, 15.05.20

Trapper opp innsatsen mot useriøse bedrifter som utnytter utenlandske arbeidstakere

Spesielt utanlandske arbeidstakarar kan verte ståande i skvis i behovet for inntekt, frykt for å miste jobben, lojalitet til arbeidsgivar, innførte koronabestemmelsar og bedrifta sine brot på lover og reglar, advarer politiet i en pressemelding. – Fyrste veka i mai har vi så langt skrive ut fem førelegg i to ulike saker, advarer politiet i Møre og Romsdal som trapper opp innsatsen mot useriøse bedrifter som utnytter utenlandske arbeidstakere.

Byggemesteren, 15.05.20

Arbeidskraft er mangelvare i nordisk jord- og skogsbruk

Sommerjobben er uviss for 3 000 thailandske bærplukkere. De får ikke visum til EU / Finland. I fjor sommer jobbet totalt 16 000 utenlandske statsborgere i finsk jordbruk, deriblant svært mange ukarinere. Den ukrainske regjeringen anbefaler ikke utreise på grunn av pandemien, men etter forhandlinger mellom Finland og Ukraina blir det trolig unntak for arbeidsreiser til Finland.

Arbeidsliv i Norden, 15.05.20

Til Sandefjord har det siden mars gått en luftbro med rumenske arbeidere

Mange norske bedrifter har slitt med å opprettholde produksjonen under koronakrisen pga. mangel på utenlandsk arbeidskraft. Aurel Peptanaru er sveiser og rumensk gjestearbeider ved Notech AS. Siden slutten av mars, midt i koronakrisen, har han pendlet fra Romania til Sandefjord. De første 14 arbeidsdagene tilbringes i karantene. – Vi holdt avstand. Det var uproblematisk, forteller Peptanaru.

NRK Dagsrevyen, 14.05.20

Utenlandske sesongarbeidere i reisekarantene skal ikke håndtere spiseklar mat

Det er utarbeidet en smittevernveileder for grønsektoren som beskriver hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres av friske sesongarbeidere uten symptomer på covid-19 i reisekaranteneperioden. Veilederen spesifiserer også at sesongarbeidere i reisekarantenen ikke skal håndtere spiseklare næringsmidler som bær og salat. – Det er bra at veilederen nå er på plass. Likevel mener vi at deler av veilederen setter uforholdsmessige begrensninger for matproduksjon, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke, 14.05.20

Flere EØS-borgere kan reise inn i Norge

– Vi har vedtatt nå ytterligere oppmykninger i bortvisningsforskriften, som er viktige for blant annet landbruket og for familier som bor i ulike land innenfor EØS-området, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsdepartementet, 13.05.20

Kommentar: – Er ikke nordmenn i stand til å plukke bær?

– Norsk landbruk er helt avhengig av billige, utenlandske sesongarbeidere for å få det til å gå rundt i sommer.  Situasjonen er blitt høyaktuell på grunn av koronakrisen med innreiseforbud i store deler av verden. Er vi for late og dyre til å plukke bær? spør kommentator Tomas Kothe-Næss. 

Adresseavisen Midtnorsk debatt, 13.05.20

– Arbeidsinnvandrere mister jobb og rettigheter

– De siste 15 årene har arbeidsinnvandrere fra de østeuropeiske EU-landene bidratt til å holde hjula i gang i Norge. Nå mister de jobben, og mange får ikke hjelp fra NAV, skriver Line Eldring, leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Agenda Magasin, 12.05.20

Turbusseier ber regjeringen begrense utenlandske busselskap i Norge

Turbussbransjen er i krise etter at koronaepidemien medførte bråstopp for utenlandske turister. Fjordhesten Turbuss kaster inn håndkleet, mens Frolandsruta i Froland vurderer nå å selge en av sine tre turbusser for å klare seg. Eier av Frolandsruta, Frode Oland mener at regjeringen nå bør begrense tilstrømmingen av utenlandske selskaper inn til Norge.

Bussmagasinet, 12.05.20

Kronikk: Kriseforlik for jordbruket 2020

– Det trengs et kriseforlik for norsk jordbruk som parkerer jakten på billigst mulig mat og setter samfunnsoppdraget i sentrum for politikken. Den pågående koronakrisen, den har blottlagt hvor avhengig også norsk jordbruk er blitt av underbetalt utenlandsk arbeidskraft. Lønningene i matproduksjonen må opp, skriver Svenn Arne Lie og Espen Løkeland-Stai.

Nationen, 12.05.20