Koronasituasjonen

koronaI mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronasituasjonen.

 

Koronovirus: Oppretter arbeidsgruppe om utenlandske arbeidstakere i landbruket

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere. Næringa har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med dette, som koordineres av Norges Bondelag.

(Bondelaget, 18.03.20)

Dekkskift-sesongen nærmer seg, men bransjen mangler arbeidskraft

– Flere hundre, om ikke tusen av våre faste sesongarbeidere som bistår oss i høysesong for hjulskift er nå forhindret i å komme grunnet stengte grenser og karanteneregler. Dekkimportørenes forening og Forhandlerforeningen Dekk & Felg oppfordrer nå Statens vegvesen og Vegdirektoratet til å utsette fristene for dekkskifte.

(TV2, 18.03.20)

Koronakrisa: Bussjåførene holder hjulene i gang, og er unntatt karantenebestemmelsene

FriFagbevegelse har intervjuet Øyvind Selnes – en av mange bussjåfører som trosser korona-faren. Bussjåfører som føler seg friske er unntatt karantenebestemmelsene som sier at man må holde seg hjemme i to uker etter å ha vært i utlandet.

(FriFagbevegelse, 18.03.20)

Permittering og EØS-borgere

For personer som har et annet bostedsland enn Norge, men som har arbeidet i Norge, gjelder særlige regler. Reglene er forskjellige, avhengig av hvor ofte personen reiser til hjemlandet i perioden han/hun arbeider i Norge, skriver LO-advokatene.

(LO, 17.03.20)

Sesongarbeider-mangel opp i Stortinget

Hvordan eventuelle korona-restriksjoner vil påvirke landbruket og norsk matsikkerhet har blitt løftet opp i et skriftlig spørsmål i Stortinget. Det er Aps Nils Kristen Sandtrøen som til landsbruksminister Olaug Bollestad (bildet) etterspør hvilke ordninger og tiltak som vil bli iverksatt for å sikre nok arbeidsfolk og avløsere.

(Stortinget, 17.03.20)

Permitteringer: – Sårbare sesongarbeidere blir ikke fanget opp

Tusenvis av sesongarbeidere i reiselivsnæringen – mange også utenlandske – blir nå permittert uten at de vil få en krone fra staten. Hemsedal-investor slår alarm om vilkårene svært mange av de ansatte nå vil møte når de nå blir permittert.

(DN.no, 17.03.20)

Grensekryssende godstransport unntatt karantene-krav

15. mars ble det vedtatt en endring i forskrift for karantenereglene, endringen presiserer unntakene som gjelder for varetransporten. Utenlandske sjåfører som pendler mellom Norge og sitt hjemland skal ikke settes i karantene når de kommer til Norge for å jobbe.

(Byggenæringens Landsforening, 17.03.20)

Flere veiprosjekter satt på korona-hold

Syv av Vegvesenets veiprosjekter er utsatt eller stanset som følge av Korona-smitte, melder Statens vegvesen. Nye Veier har så langt ikke stoppet noen. Situasjonen knyttet til utenlandsk arbeidskraft og karantenekrav skaper særlig usikkerhet for relevante anleggsarbeid.

(Veier24, 17.03.20)

NHO Service og Handel frykter full brems i bemanningsbransjen

Bemanningsselskaper som har basert seg på utenlandsk arbeidskraft er havnet i en krevende situasjon med strengere grensekontroller og påbud om karantene. – Aktiviteten vil stoppe opp hos mange, sier Even Hagelien i NHO Service og Handel.

(bygg.no, 16.03.20)

Gartnerhallen og Bama roper varsko for mangel på arbeidskraft i grøntnæringen

I 2019 var det nesten 100.000 utenlandske sesongarbeidere i ulike bransjer i Norge. – Koronasituasjonen gjør at mange utenlandske sesongarbeidere nå blir nektet utreise fra hjemlandet sitt, som et tiltak for å begrense global smitte. Behovet for sesongarbeidskraft vil øke uke for uke etter hvert som aktiviteten i grøntnæringen stiger framover, sier adm.dir i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen. Stengte grenser kan gjøre at permitterte nordmenn må gjøre jobben istedenfor.

(Nationen, 16.03.20)

Debatt: På tide at vi forsøker oss på litt ærlig arbeid?

Arbeidsinnvandrerne har nå bygd landet vårt – men nå har koronakrisa satt en stopper for ankomstene, kommenterer Nordlys-journalist Torkil Emberland: «Titusener kommer til å bli permittert. Halvferdige prosjekt blir stående mens utbyggerne sitter med gjeld til ørene, og sakte tipper over som giganter på leirføtter. Leverandører får ikke betalt og går i sin tur konkurs. Slik kan vi fortsette. Alt fordi nordmenn har glemt hvordan vi bruker hammer og sag.»

(Nordnorsk debatt, 16.03.20)

Koronavirus: Grensene stenges, men norske flyplasser stenger ikke

Regjeringen stenger grensen for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. Men alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet. Det vil altså fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

(Regjeringen, 15.03.20)