Koronasituasjonen

koronaI mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronasituasjonen.

 

Obligatorisk koronatesting på grensen fra 18. januar

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen, 16.01.21

Innlegg: – Det framstår ganske tafatt at vi må regne med importsmitte, mens visse bransjer sliter ræva av seg

– Vi har organisert oss slik at arbeidsledigheten kan øke, mens vi importerer arbeidskraft til bransjer «vi» har slutta å jobbe i: I fjøsa, på verftene, i bygg og anlegg. På tide å se etter feilkoblingene i samfunnet vårt, og koble om. På tide å snakke om oss sjøl, og hvilke hyller vi plasserer oss på, skriver Siri Narverud Moen, spaltist i Drammens Tidende.

Drammens Tidende, 15.01.21

Lars Mamen: – Ansvaret for importsmitte ligger ikke hos arbeidsinnvandrere, men hos arbeidsgiverne

– Det er ikke arbeidsinnvandrerne som er årsaken til problemet med importsmitte. Det er arbeidsgiverne som ikke følger rutinene og forskriftene, og det er Ola og Kari Nordmann som over lengre tid har vennet seg til at arbeidsinnvandrere får dårligere kår enn de selv ville hatt i samme type arbeid. Det mener Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Dagsavisen Fremtiden, 15.01.21

Innlegg: – Arbeidstilsynet prioriterer kontroll med smittevern i fiskeindustrien

– Jeg kan forsikre både Vestvågøy kommune og andre kommuner med høy aktivitet under vinterfisket om at Arbeidstilsynet gjør alt vi kan for å bidra til å hindre smittespredning. Både på nasjonalt nivå, og spesifikt rettet mot risikoen for importsmitte i forbindelse med vinterfisket, skriver Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Lofot-Tidende, 15.01.21

Smitte blant 70 utenlandske arbeidere i Vestnes

Siden nyttår har 70 utenlandske arbeidere fått påvist coronavirus i vestlandskommunen Vestnes med kun 6532 innbyggere. Ordfører Geir Inge Lien (Sp) forsikrer likevel om at de har kontroll på utbruddet. De smittede er utenlandske arbeidere som i hovedsak jobber på skipsverft i kommunen.

VG, 14.01.21

Politiet oppsøkte arbeidsgivere i Lofoten som tar imot utenlandsk arbeidskraft

Politiet oppsøkte torsdag ulike arbeidsgivere i Vågan som tar imot utenlandsk arbeidskraft, med tanke på oppfølging av korona og karantenebestemmelser. «Alle de oppsøkte arbeidsgiverne har hatt god kontroll», skriver politiet på Twitter.

Lofot-Tidende, 14.01.21

Utenlandske arbeidere smittet hverandre i karantene: Kommunen vurderer anmeldelse

Fire av de 18 nye smittede i Trondheim kom til Norge fra utlandet for å jobbe. De satt i karantene, men flere brukte blant annet samme kjøkken. 45 av 50 som kommer til Trondheim torsdag, har opplyst i innreiseregisteret at de ikke trenger karantenehotell. Det bekymrer Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim.

NRK Trøndelag, 14.01.21

Arbeidstilsynet: Mange brudd på koronaregler. Fellesforbundet vil ha karantenehotell for arbeidsinnvandrere

Arbeidstilsynet har avdekket omfattende brudd på smittevernregler i flere bransjer, viser nye tall. – Arbeidstilsynet har kun ressurser til å føre tilsyn med en liten del av arbeidslivet. Omfanget av bruddene og avvikene er så store at de må få tilført økte ressurser og reglene må forsterkes ytterligere. Hvis ikke er det vanskelig å få kontroll på importsmitte fra arbeidsinnvandrere, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

NRK, 14.01.21

Regjeringen strammer ytterligere inn kontrollregimet for å begrense importsmitten

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, men vi ønsker å gjøre det enda bedre og enklere. Målet er at alle reisende skal teste seg på grensen, og Helsedirektoratet vil nå be alle kommuner med ankomststeder om å øke testkapasiteten betydelig, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på dagens pressekonferanse.

Regjeringen, 13.01.21

Norsk-Polsk forening reagerer på koronahets etter WizzAirs flygninger melom Gdansk og Bodø

Lech Szurgot og Aleksandra Kalinowska i Polsk-Norsk forening sier de lenge har følt at arbeidsinnvandrere blir stemplet som smittespredere i samfunnet.– Vi ser mange hatefulle kommentarer på sosiale medier hver gang et fly fra Gdansk kommer til Bodø. Vi er kjempebekymret over kommentarene som vi leser, sier Kalinowska.

NRK, 13.01.21

21. januar: Digitalt frokostseminar om hvordan covid-19 har påvirket sårbare arbeidsmigranter

Frelsesarmeen – både i Norge og internasjonalt – har møtt papirløse migranter, de som venter på oppholdstillatelse, de som har endt opp på gata fordi arbeidsgiver ikke hadde sikringsordninger idet permitteringer slo til og de som har blitt identifisert som mulige ofre for menneskehandel.

Frelsesarmeen, 13.01.21

Hevder arbeidsgivere krever at bygningsarbeidere bryter karanteneregler

Det er omfattende brudd på koronaregler i den useriøse delen av norsk byggebransje, mener Fair Play Bygg og Frelsesarmeens Migrasjonssenter. – Dette kan sette liv i fare, sier bransjeforeningen i NHO.

NRK, 12.01.21