(Fafo Østforum / NAV, 18.01.16)

Ledighet og stønadsmottak blant innvandrere

Arbeidsledige innvandrere er en av artiklene i Arbeid og velferd 3-2015. To andre artikler omhandler økonomisk sosialhjelp og andre stønadsutbetalinger til innvandrere. Ett funn er at personer fra EU-land i Øst-Europa skiller seg ut med en høy andel dagpengemottakere, få tiltaksdeltakere, få mottakere av økonomisk sosialhjelp og høy overgang til arbeid i etterkant av arbeidssøkerperioden.


Relaterte tema

Relaterte seminarer

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie