(arbeidslivet.no, 30.11.16)

Færre polske og litauiske arbeidsinnvandrere i Norge

Flere drar enn ankommer – for første gang siden 2003. Målt i antall er forskjellene ikke så store: 112 færre polakker og 33 færre litauere, men dette er første gang vi har sett et slikt kvartalsvis «underskudd» i disse landgruppene siden 2003 – altså på tretten år. Men antallet arbeidsinnvandrere fra de ferskeste EU-landene vokser. Tallene ble presentert av Helge Næsheim fra Statistisk Sentralbyrå under et Fafo Østforum seminar 29. november.

Se opptak av seminaret


Relaterte tema

Relaterte seminarer

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie