Regjeringen.no, 30.07.21

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Fremdeles frarådes reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia.

FriFagbevegelse, 30.07.21

Lønnsnivået på en statsstøttet flyrute fra Florø til Oslo har skapt turbulens innen luftfarten. Norsk Flygerforbund mener regjeringen snikinnfører sosial dumping sponset av norske skattekroner. Vrøvl, mener dansk direktør.

Forskning.no, 21.07.21

Godssjåfører fra andre land har opptil to og en halv ganger flere ulykker med personskade enn norske kolleger. Vest- og søreuropeere er farligst. Forskning.no har snakket med Transportøkonomisk institutt om fjorårets rapport om ulykkesstatistikken blant tunge godsbiler fram til og med 2018.

NRK Oslo og Viken, 16.07.21

Han åpnet for selvplukk og hentet inn norsk ungdom til å jobbe i jordbæråkeren. Det var allikevel ikke nok. Mangelen på arbeidskraft er med andre ord prekær.

NRK Oslo og Viken, 14.07.21

– Det er mange utenlandske arbeidstakere under 18 år og nesten helt ned i 13 års alderen som jobber åtte-ni timer hver dag. De har ikke pause eller tilgang på toalett. De har ikke kontrakt og får pengene rett i hånda, sier Christine Knutsen som er faglig Ungdomssekretær i LO Oslo Viken.

NRK Innlandet, 12.07.21

Grethe Gillebo, vertinne på Dalseter Høyfjellshotell i Espedalen mangler arbeidskraft fra utlandet og må selv jobbe doble arbeidsdager. Flere hoteller må avvise gjester.

Arbeidstilsynet / NTB Info, 05.07.21

Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

NRK Vestland, 02.07.21

Det danske flyselskapet DAT byrja denne veka å fly mellom Oslo og Florø. Eit litauisk dotterselskap står for operative drifta. Norsk Flygerforbund krev at staten annullerer kontrakt med det danske flyselskapet. Opposisjonen vil ta opp saka med samferdselsministeren.

Total items found: 8

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie