Grøntprodusenter kan nå søke om tilskudd til opplæring av arbeidskraft

Innreiserestriksjonene er strenge som følge av covid 19-pandemien, og grøntnæringen har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Grøntprodusenter kan nå søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til opplæring av arbeidskraft for sesongen 2021. Regjeringen har satt av 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Wizz Air skroter innenrikssatsingen i Norge

Det ungarske flyselskapet avvikler flytrafikken innenlands i Norge fra 14. juni, men opprettholder tilbudet med flyreiser utenlands.

Tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021

Som følge av Covid-19-restriksjoner, er grensen stengt for utenlandske sesongarbeidere som normalt utfører hoveddelen av skogplantingen i Norge. Arbeidskraftsituasjonen så langt i 2021 er mer utfordrende enn på samme tid i fjor. Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021.

Kabotasje: Regjeringen vil slå hardere ned på ulovlig transport i Norge. Slik reagerer Fellesforbundet

Kontroller som er utført de siste årene, viser at svært mange av de utenlandske tungbilsjåførene ikke får den lønna de skal ha når de kjører i Norge, noe som er en stor konkurransefordel for selskapene som underbetaler sine sjåfører. Nå skal det bli lettere å gi gebyr til utenlandske selskaper som driver ulovlig transport internt i Norge.

Fafo Østforum i ny drakt

For å markere fortsettelsen av Fafo Østforum i tre nye år, har nettsidene fått nytt utseende, og vi har endelig fått egen logo. Håper dette er noe våre lesere blir fornøyde med. Meld gjerne tilbake om feil og mangler. Vi tar sikte på å komme i mål med bli-ny-prosessen før sommerferien.  

NHO Reiseliv ber om lettelser for generell arbeidsinnvandring

NHO Reiseliv ber justisdepartementet åpne opp for generell arbeidsinnvandring slik at reiselivsbedriftene kan få tilgang til nødvendig arbeidskraft fra utlandet.

– Mange reiselivsbedrifter, både innen hotell og servering, sliter nå med å få tak i nok personale for å kunne drive for fullt i sommer, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

Debatt: – Fri flyt av arbeidskraft er skadelig

– Fri arbeidsinnvandring er omstridt både på venstresida og i fagbevegelsen, skriver Boye Ullmann, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Avd. 600, som i dette innlegget argumenterer for regulering av arbeidskraft, forbud mot bemanningsbransjen og EØS-kamp.

ESA mener Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, mener at innreisereglene som ble innført 29. januar av regjeringen som et mottiltak mot importsmitte, ikke er i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse.

 – Reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

NLF og NHO positive til ny gebyrordning mot kabotasje

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og NHO Logistikk og Transport støtter forslaget om økt bruk av overtredelsesgebyr når regelverket brytes, for eksempel ved ulovlig kabotasjekjøring.

EUs fjerde jernbanepakke: Norge sier ja til EUs jernbanereform

Frp vil både reforhandle EØS-avtalen og gi mindre makt til EU, men sørger nå for at det er flertall på Stortinget for den omstridte jernbanepakka. – En trist dag for norsk jernbane, mener Rødt.

Har ansatt mange nordmenn til skogplanting, men trenger også utenlandsk arbeidskraft

– Det gjøres en god jobb der ute av de norske skogplanterne vi har ansatt, men noen steder mangler det rett og slett folk. Derfor håper vi på en snarlig lettelse i innreisereglene for utenlandsk arbeidskraft. Det blir for sent å vente til slutten av juni, sier Lars Kr. Haug, skogsjef i Viken Skog.

Stor andel med innreisetillatelse jobber i verft ved kysten

Drøyt halvparten av utenlandske arbeidere som har fått innreisetillatelse i år, er gitt til bedrifter i Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland.

– Jeg er bekymret på vegne av næringslivet, som har gått altfor lenge uten all den arbeidskraften de trenger for å opprettholde normal drift, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB. Hun mener dette vil nyansere inntrykket rundt smitte og utenlandske arbeidere.

Total items found: 94

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie