FriFagbevegelse, 29.05.20

 I stortingsdebatten for to dager siden var det tverrpolitisk enighet om at Statens vegvesen skulle få utvidede fullmakter i forbindelse med kontroller på veiene. Flere innleggshavere viste til Arbeidstilsynets egne tall: kun 46 prosent av de kontrollerte sjåførene fikk betalt den allmenngjorte norske minstelønnen de hadde krav på.

FriFagbevegelse, 29.05.20

Mange utenlandske oljearbeidere sitter i karantene i Norge uten lønn før de kan reise ut på jobb på sokkelen. Arbeidsgiver dekker kost og losji, men de ansatte må bruke fritiden sin på karanteperioden.  Industri Energi har løftet saken til LO.

Fafo Østforum, 29.05.20

EU-kommisjonen har nylig lansert et forslag om enfelles EU-regluering av minstelønn. De overordnete målene er å beskytte lavlønte og minske fattigdommen, og samtidig opprettholde sysselsettingsmulighetene. Men minstelønn er ikke et effektivt virkemiddel for å redusere fattigdom, skriver den svenske forskeren Per Skedinger i notatet «Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?»

Danske Malermestre / A4arbejdsliv.dk, 28.05.20

– Mange malemestere velger nå å ansette utlendinger gjennom vikarbyråer fordi arbeidsledige danske malere stiller urimelige krav, skriver Danske Malermestre i en pressemelding. – Malermesterne bruker koronaen som en unnskyldning for å hente billig arbeidskraft til Danmark, svare Malernes Fagforening Nordjylland.

Regjeringen, 28.05.20

Fra og med mandag kan folk gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som vi har for Sverige og Finland, som har vært unntatt karanteneplikt når de har krysset grensen. – Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

NRK, 28.05.20

– Mange av våre bedrifter har hatt problemer med at ansatte må sitte i reisekarantene når de kommer til Norge, sier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv. NHO er derfor glade for at regjeringen nå åpner for at arbeidere slipper karantene i Norden. Melsom sier at de også håper regjeringen kan åpne for jobbreiser utenfor Norden i land som har smittesituasjonen under kontroll.

NRK Troms og Finnmark, 28.05.20

De mange utenlandske beboerne på Svalbard følte seg nærmest fanget. Nå endrer regjeringen reglene, og gjør det mulig for dem å reise til fastlandet likevel.

Fafo Østforum / Arbeidstilsynet, 28.05.20

Byggenæringen etterlyser flere varslere. Hva er varsling, og hvordan bør arbeidsgiver håndtere interne varsel? Nå tilbyr Arbeidstilsynet offentlige og private virksomheter gratis halvdagsseminarer om varsling.

My Newsdesk NLF, 28.05.20

I dag har Stortinget endret allmenngjøringsloven og gjort fritak fra taushetsplikten. Det innebærer at Statens vegvesen får myndighet til å innhente og dele opplysninger med Arbeidstilsynet. – Dette vil åpenbart styrke og effektivisere tilsynet med lønns- og arbeidsvilkår, og være et viktig bidrag til like konkurransevilkår i transportnæringen, sier Geir A. Mo, adm.dir i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

dn.no / NTB, 28.05.20

Sju familiemedlemmer og en regnskapsfører er dømt for blant annet grove Nav-bedragerier og hvitvasking. – Denne saken dreier seg om alvorlig arbeidskriminalitet som er svært vanskelig å avdekke, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen i en pressemelding.

Total items found: 99

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie