FriFagbevegelse, 30.04.20

Det er en grunn til at det stort sett er utlendinger som jobber på norske gardsbruk. Det er den lave lønna. Per Olav Lundteigen (Sp) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) er helt enige om det. Også om at det er en dårlig idé å løse korona-krisa med dagpenger.

Arbeidstilsynet, 30.04.20

Siden koronatiltakene i Norge ble innført 12.mars, har Arbeidstilsynet kun gjennomført nye tilsyn der det er fare for liv og helse. Nå trapper Arbeidstilsynet opp tilsynsaktiviteten igjen. Inspektørene skal fortrinnsvis gjennomføre tilsyn som kan gjøres utendørs. Det er særlig a-krimtilsyn og tilsyn i bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning og jordbruk og skogbruk som er aktuelle.

BNL.no, 30.04.20

Byggenæringens Landsforening har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere – norske og utenlandske – som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

FriFagbevegelse, 30.04.20

«Folk som er bosatt i Norge arbeider ikke i jordbæråkeren. Vietnamesere, ukrainere og øst-europeere gjør jobben. Dette er ikke resultatet av en genfeil blant folk som bor i Norge», skriver Senterpartiets Per Olaf Lundteigen i en kronikk. Han viser til at landbruket har svært lave tariff-satser og ønsker «folkeopplysning og alliansebygging for en ny jordbrukspolitisk kurs».

Midtnorsk debatt, 30.04.20

– Trøndelag står for 20 prosent av Norges matproduksjon, og det hadde ikke vært mulig uten ekstern arbeidskraft. Hele 70 prosent av arbeidstakerne i for eksempel Salmar kommer fra andre EU/EØS-land, påpeker styremedlem i Europabevegelsen i Trøndelag.

Nordnorsk debatt, 30.04.20

Også utenlandske tungtransportsjåfører må bli avkredd eget kurs i mestring av vanskelige kjøreforhold, ifølge Nordlys-kommentator, på bakgrunn av rapporten fra Statens Havarikommisjon.

FriFagbevegelse, 30.04.20

Mange av Fellesforbundets utenlandske medlemmer sliter med å få utbetalt dagpenger de har krav på. Spesielt i verftsbransjen er mange utenlandske arbeidstakere sendt hjem. Forbundsleder Jørn Eggum mener at regjeringa har vist «oppsiktsvekkende passivitet».

Landbruk24, 30.04.20

Vil blant annet be regjeringen åpne opp for innreise fra tredjeland så snart dette er mulig og i tillegg komme med tiltak som kan kompensere for økte kostnader og bidra til fortsatt høy aktivitet i grøntnæringa.

Stortingets EU/EØS-nytt, 29.04.20

I et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, som ble sendt til EU 14. april, opplyses det om at grensekontrollen kan forlenges i nye 90 dager – etter 15. mai. Begrunnelsen for eventuell forlenget grensekontroll er å hindre spredning av covid-19-viruset.

Anbud365, 29.04.20

Hundrevis av tips, klager og forespørsler som gjelder alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket kom inn til Konkurrensverkets tilsynstjeneste i 2019. De fleste kom via deres nyetablerte varslingskanal. Konkurrensverket driver tilsyn med praktiseringen av regelverket for offentlige anskaffelser.

Total items found: 110

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie