(LO-kontoret i Brussel, 28.02.20)

Minstelønnsforslag fra EU-kommisjonen, grensekryssende arbeidslivskriminalitet, det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA) og endringer i regelverket om trygdekoordinering. Dette er blant sakene på regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2020.

(Bygg.no, 28.02.20)

Fire utenlandske entreprenører har sendt søknad om kvalifisering til konkurransen om Sotrasambandet. Senterpartiet mener 10-milliarderskontrakten burde vært delt opp i fire for å sikre flere norske innslag i konkurransen.

(NNN, 28.02.20)

I juni 2019 ble Sund Laksepakkeri (tidligere Norse) dømt til å betale 18,1 millioner kroner i erstatning til 45 polske arbeidere. Sund Laksepakkeri anket dommen septemer 2019. Denne uken trakk de anken. Bedriften valgte å slå seg konkurs, og dermed får ikke arbeiderne utbetalt erstatningen. – Vi krever nå en lovendring som sørger for at den reelle arbeidsgiveren blir ansvarliggjort, sier nestleder i NNN Jarle WIlhelmsen.

(LO-kontoret i Brussel, 28.02.20)

17. mai skal sveitserne stemme over arbeidsinnvandring fra EU/EØS. Det er det sveitsiske folkepartiet (Volkspartei) som vil at man skal si opp en avtale med EU som åpner opp for fri innvandring av EU/EØS-borgere som vil arbeide i Sveits. Dette er en av 120 tosidige avtaler som Sveits har med EU.

(IMDi, 30.01.20)

78 prosent av arbeidsinnvandrerne i Norge mellom 20 og 66 år er i jobb. Tilsvarende andel er 79 prosent i den øvrige befolkningen. Blant personer som har kommet som flyktninger eller familegjenforente er andelen på respektives 52 og 62 prosent.

(Fafo Østforum, 27.02.20)

Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I en vitenskapelig artikkel ser utreder Isak Lekve ved Universitetet i Bergen streiken i Norse Production høsten 2017 i lys av dette spørsmålet.

(NHO Transport, 27.02.20)

Siden forsommeren 2019 er det kommet inn nesten 10 000 registreringer av utenlandske turbusser i NHO Transports telleaksjon. Siden starten av telleaksjonen i 2018 er det til sammen nesten 18 000 registreringer.

(DN.no, 27.02.20)

En ny omdreining i Nav-skandalen – hvorvidt enkelte ytelser kan flyttes med utenfor Norges grenser – kan være under oppseiling. EU-kommisjonen synes å mene at norske myndigheter kanskje ikke tolket reglene feil i Nav-saken. Saken kan bli oversendt Efta-domstolen

(Fafo Østforum, 26.02.20)

Sverige innførte i 2007 et skattefradrag (rut-fradag) for dem som bruker vaskehjelp i huset eller gartner i hagen. Ett av argumentene for rut-fradraget var at det skulle føre til økt sysselsetting blant dem på det svenske arbeidsmarkedet som har vanskeligheter med å få jobb. En ny rapport fra Riksrevisjonen i Sverige viser at en forholdsvis stor andel som fikk jobb som renholder i rut-bransjen er nyankomne arbeidsinnvandrere fra andre EU-land.

(Sarpsborg Arbeiderblad, 25.05.20)

– Tidligere var fast jobb det normale, og innleie noe man benyttet for å ta unna topper i produksjonen. Nå har innleie mange steder blitt normalen. Faktisk er innleide i flertall på en del arbeidsplasser. Slik kan det ikke fortsette, skriver Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Total items found: 72

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie