Kommentar: – Det finnes ikke trygdeeksport i EØS

(Minerva, 31.10.19)
EØS er ikke bare en handelsavtale og et økonomisk samarbeid, men et rettsfellesskap som bygger på at alle personer i de 31 EØS-landene har noen felles rettigheter på tvers av de enkelte landenes territorielle grenser og statlige suverenitet, skriver Jan Erik Grindheim.

Kommentar: – Krystallklar beskjed fra eksperter, regjering, Storting og (deler av) rettsvesenet

(Agenda Magasin, 31.10.19)
Det er mange som nå forsøker å forklare NAV-skandalen med at reglene som egentlig skulle vært brukt, er utilgjengelige, kompliserte og vanskelige å forstå. Det stemmer ikke, skriver Kaia Storvik.

110 sjåfører har så langt fått kjøreforbud i nasjonal kontroll

(ABC Nyheter, 31.10.19)
Foreløpig har 3700 tungbiler blitt stoppet i storkontrollen som pågår denne uka. Over 100 førere er ilagt kjøreforbud og flere er blitt anmeldt.

Ap, Sp og forbundene vil sikre norske sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår

(FriFagbevegelse, 31.10.19)
Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enig med sjømannsorganisasjonene om at det må innføres krav om norske lønns- og arbeidsbetingelser i norske farvann og på sokkelen. De er også klare på at Norge har handlingsrom til slike krav.

Debatt: – NAV kriminaliserer lovlydighet

(Rett24, 31.10.19)
– At NAV har fortsatt sin praksis med å neglisjere Trygderettens kjennelser og avgjørelser fra EFTA-domstolen overrasker ikke, skriver advokat Helge Hjort, som går gjennom noen enkeltsaker.

SP og Frp: Frykter trygdeskandalen åpner for mer trygdeeksport

(NRK.no, 31.10.19)
– Det at man har hatt et krav om opphold i Norge har gjort det enklere for Nav å føre kontroll, samtidig har det vært enklere for folk å forholde seg til, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik.

Kamp om minstelønn i europeisk fagbevegelse

(YS, 30.10.19)

Det brygger opp til ny kamp om minstelønn i den europeiske fagbevegelsen. Mens sør- og østeuropeere vil ha direktiv om minstelønn, kjemper nordiske fagbevegelse for kollektive forhandlinger. Avgjørelsen kan komme i desember.

Advarte i 2012: Lite handlingsrom hvis man ønsker å beskytte den norske velferdsstaten fra trygdeeksport

(Dagbladet, 29.10.19)

Det er «minimale» muligheter for å hindre trygdeeksport innenfor EØS, advarte professor Grete Brochmann politikerne før EU-regelverket ble innført. Hun forstår ikke hvordan feiltolkningen av lovverket har vart i sju år.

Trafikkontroll med fokus på kabotasje

(Regjeringen, 30.10.19)

Statens vegvesen region øst arrangerer denne uken trafikkontroll på fire steder på Østlandet. Torsdag 31. oktober deltar samferdselsminister Jon Georg Dale på trafikkontroll på Taraldrud trafikkstasjon. Tema er teknisk kontroll av tunge kjøretøy, samt et spesielt fokus på kabotasje.

Foreslår fortsatt EU-fiske etter snøkrabbe

(Stortingets EU/EØS-nytt, 30.10.19)

Snøkrabbekonflikten mellom EU og Norge gjelder fiske i fiskerivernsonen ved Svalbard. I forrige uke foreslo EU-kommisjonen at 20 EU-fartøyer får lisens for å fiske snøkrabbe i Svalbardssonen i 2020. Norge mener EU ikke har rett til å utstede slike ensidige lisenser.

Total items found: 96