Eksterne forfattere

Doktoravhandling: Labour Market Integration

Doktoravhandling: Labour Market Integration

On the multiple dimensions of immigrant labour market integration
Publiseringsår:  2018
YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2017

YTF-rapport: Grenseundersøkelsen 2017

Rapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg
Publiseringsår:  2018
Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

Proposisjon til Stortinget. Prop. 73 L (2017–2018)
Publiseringsår:  2018
Udenlandsk arbejdskraft i Danmark og andre lande

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark og andre lande

Økonomisk Analyse nr. 31
Publiseringsår:  2018
Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet

Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet

En sammenligning av norske og utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2018
Den nordiske modellen - hva kreves?

Den nordiske modellen - hva kreves?

Forslag som kan møte utfordringene
Publiseringsår:  2018
Doktoravhandling: Constructing migrant workers

Doktoravhandling: Constructing migrant workers

Multilingualism and communication in the transnational construction site
Publiseringsår:  2017