Eksterne forfattere

Den nordiske modellen - hva kreves?

Den nordiske modellen - hva kreves?

Forslag som kan møte utfordringene
Publiseringsår:  2018
Doktoravhandling: Constructing migrant workers

Doktoravhandling: Constructing migrant workers

Multilingualism and communication in the transnational construction site
Publiseringsår:  2017
Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Notat fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2017
Strengthening European cooperation for combating work-related crime

Strengthening European cooperation for combating work-related crime

Challenges and proposed measures
Publiseringsår:  2017
Den faglig politiske situasjonen i Polen

Den faglig politiske situasjonen i Polen

Temanotat
Publiseringsår:  2017
SUA: Årsrapport 2016

SUA: Årsrapport 2016

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2017
Internasjonal migrasjon

Internasjonal migrasjon

– En reise mot utvikling?
Publiseringsår:  2017
Working with Norwegians

Working with Norwegians

The insider's guide to the Norwegian workplace culture
Publiseringsår:  2017