(SSB, 27.11.17)

Innvandrere har dårligere levekår

Innvandrere har dårligere levekår

Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard, økonomi, helse og sosial kontakt, viser Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia. Resultatene er representative for innvandrere fra de tolv landene, og ikke for innvandrere i Norge generelt. 

SSB presenterer noen av resultatene på Fafo Østforums seminar 30. november

Relaterte seminarer

Forrige/neste